91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706
91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706

$390,000

91-617 Kulana Place Q2 UNIT q2, Ewa Beach, HI, 96706

CONTRACT